ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

www.isklad.com.ua


1.1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ:

Продавець - ФОП Любка ММ, адреса проживання: 90324,Закарпатська обл., Виноградівський район, село Олешник, вулиця Соломіна, будинок 45

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://www.isklad.com.ua/, включаючи всі його веб - сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

Товар - товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.

Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Акцепт – вчинення Користувачем дії, що спрямована на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, котра акцептувала умови Публічної оферти і направила Продавцю Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Логін доступу на Сайт – персональна адреса електронної пошти Користувача, яка використовується ним для входу на Сайт та здійснення ідентифікації в інформаційній системі Сайту.

Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних даних.

Власний кабінет Покупця – сторінка Сайту, що містить інформацію про історію зроблених Замовлень на Сайті та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.

Call-центр – один з засобів інформаційної підтримки Користувачів та Покупців. Номер телефону Call-центру: +38 (050) 013-14-13


1.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.2.1. Публічна оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

1.2.2. Акцептом Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

Моментом Акцепту є направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.

При здійсненні Замовлення за телефоном Гарячої лінії Акцептом вважається однозначно виражений намір Користувача здійснити купівлю обраних ним на Сайті Товарів.

1.2.3. Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого Користувачем Замовлення з обраними Товарами.

Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем дзвінка або повідомлення у Viber від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.


2. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

2.1. Відповідно до умов, що містяться в Публічній оферті, Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту або за телефоном Гарячої лінії, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

2.2. Умовами Публічної оферти також регулюються, в тому числі, але не виключно:

  • порядок використання Сайту, вибору Користувачами Товарів та оформлення Замовлень;

  • обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;

  • умови та порядок оплати Покупцем вартості Замовлень;

  • будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

3.1. Користувач самостійно оформлює Замовлення на веб - сторінках Сайту шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик», або зробивши Замовлення за номером телефону Call-центру, що вказаний в розділі «Контакти» Сайту.

3.2. Завершення оформлення та направлення Замовлення Покупцю здійснюється натисканням кнопки «Оформити замовлення» на веб – сторінці завершення Замовлення.

3.3. Внесення змін у підтверджене Продавцем Замовлення можливе за згодою оператора Call-центру. В усіх інших випадках, внесення змін до Замовлення, що підтверджене Продавцем не допускається. Для внесення змін необхідно скасувати попереднє Замовлення та оформити нове.

3.4. В рамках одного Замовлення Користувач може обрати будь-яку кількість одиниць кожного з Товарів.

3.5. У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Покупець протягом 7 (семи) календарних днів не відповідає по вказаним контакним даним у Замовленні, або не погоджується на отримання Замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент на складі, Продавець має право відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця електронною поштою, або повідомленням у месенджер.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ.

4.1. Ціна кожного Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту.

4.2. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик. До вартості Замовлення застосовуються відповідні розміри економій (в разі їх наявності).

4.3. Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб – сторінці завершення Замовлення, з врахуванням розміру всіх економій.

4.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.

4.5. Покупець може оплатити вартість Замовлення наступними способами:

  • Готівкою на картковий рахунок через касу будь якого фізичного банку України

  • Готівкою на картковий рахунок через online банкінги України

  • Готівкою при отриманні товару у відділенні транспортних компаній

  • Готівкою при особистій зустрічі


5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ ТА ЙОГО ОТРИМАННЯ.

5.1. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється у день та часовий проміжок, обраний Покупцем самостійно при оформленні Замовлення.

5.2. Продавець залишає за собою право змінити час та дату доставки, попередньо узгодивши їх із Покупцем.

5.3. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників.

З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

5.4. Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно - транспортній/експрес накладній, та/або у видатковій накладній в момент отримання Замовлення.

5.5. Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному (робочому) стані і якості.

5.6. Затримки в доставці можливі за невизначених обставин, що виникають за умов, які знаходяться за межами впливу Продавця та/або Компанії-перевізника.

5.7. Під час доставки, Замовлення вручається Покупцеві або третій особі ,що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються - «Одержувач» ).

5.8. У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі або надати документ, що засвідчує його оплату.

5.9. У разі відсутності Одержувача за адресою доставки, вказаної Покупцем Замовленні, або відмови Одержувача від отримання Товарів з необґрунтованих причин, Товари повертаються Продавцю.

5.10. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення (документи, що вказані в п.5.4. Публічної оферти).

5.11. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Користувач/Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця в розділі «Контакти» зручним для Користувача/Покупця способом.


6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ.

6.1. При отриманні Товарів від Компанії-перевізника або Продавця, Одержувач зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Одержувач зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.

6.3. Повернення Товару можна оформити на протязі 14 днів з моменту отримання товару Покупцем.

6.4. Не підлягають поверненню Товари, перелік яких визначено у Додатку №3 Постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"».


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

7.1. До обов’язків Продавця належить:

7.1.1. Після здійснення Продавцем підтвердження Замовлення (п.1.2.3. Публічної оферти), виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

7.1.2. Передати / доставити Покупцю Товари згідно з оформленим Замовленням та на умовах Публічної оферти;

7.1.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування на власному складі та підготовки до доставки;

7.1.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності Продавця, що розміщена на Сайті;

7.1.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов Публічної оферти;

7.2.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;

7.2.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації, через месенджер, або дзвінком оператора Call- центру Продавця;

7.2.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

7.2.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Покупцем та/або третіми особами. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

7.2.6. Організовувати доставку Замовлень Покупцям, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

7.3. До обов’язків Користувача/Покупця належить:

7.3.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями; Ознайомитись з усіма умовами та положеннями Політики конфіденційності;

7.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення Продавцю;

7.3.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

7.3.4. Надати Продавцеві повну інформацію, що потрібна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

7.3.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

7.3.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

7.4. Користувач/Покупець має право:

7.4.1. Обрати Товари, оформити та направити Замовлення на відповідній сторінці Сайту;

7.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

7.4.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.


8. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ.

8.1. При здійсненні Замовлення через Сайт, Користувач має зареєструватись і отримати логін і пароль доступу у Власний кабінет Покупця на Сайті. Для цього необхідно натиснути кнопку «Реєстрація» та пройти процедуру реєстрації.

8.2. Покупець може зареєструвати власну адресу електронної пошти на Сайті тільки один раз. 

Зареєстровану адресу електронної пошти можна змінити у розділі «Особистий кабінет» Сайту. Для користування новою адресою потрібно пройти процедуру активації – натиснути на відповідну кнопку у електронному листі, що прийшов на змінену адресу електронної пошти.

8.3. Для забезпечення безпеки користування Сайтом, пароль Користувача обов’язково має містити не менше 8 символів: великі і малі літери та цифри. В разі ігнорування Користувачем цього пункту, Продавець не несе відповідальності за забезпечення безпеки інформації Користувача.

8.4. Покупець повинен змінювати пароль до Власного кабінету Покупця кожні 90 календарних днів. Пароль можна змінити у розділі «Особистий кабінет» Сайту.

8.5. Відновити втрачений пароль Покупець може натиснувши кнопку «Забув пароль» у розділі «Вхід» Сайту.

8.6. Покупець може звернутись з вимогою до відкриття додаткових цінових категорій (якщо такі передбачені для Покупця). Продавець в свою чергу залишає за собою право надавати чи ненадавати доступ до такої інформації.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ.

10.1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

10.2. Будь-яка скарга або претензія Покупця, що може виникнути, що оформлена в письмовій формі, буде розглянута Продавцем. Продавцем також будуть прийняті необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Покупця, якщо така скарга чи претензія буде обгрунтованою, відповідно до законодавства України.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.


11. ОБСТАВИНИ ЗА ЯКИХ ДІЯЛА НЕПІДКОНТРОЛЬНА СИЛА.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом (Торгово-промисловою палатою України), розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.


12. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

12.1. Фотографії, що містяться на сторінках Товару є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися до Call-центру.

12.2. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

12.3. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов Call-центру, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації Продавцем своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач / Продавець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.


13. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА.

13.1. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.


Дата опублікування: 13 листопада 2019 року.